Πλαίσιο αφερεγγυότητας με λίγα λόγια

Κίνδυνος να λειτουργήσουν οι Τράπεζες και πάλι καραχρηστικά έχοντας τη Δέσποζουσα θέση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ